Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Nailqueens aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Nailqueens  schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Nailqueens.
1.4 Nailqueens is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst Nailqueens tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 Indien de klant de order annuleert om welke reden dan ook dan brengen we 5% van het totaal bedrag aan administratie kosten in rekening.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Nailqueens zijn in euro`s en exclusief BTW vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Nailqueens tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling & Verzendkosten
4.1 Bij bestellingen via Nailqueens kan op de volgende wijze worden betaald via IDEAL - ACHTERAF via KLARNA -  BETALEN BIJ AFHALEN of overmaken op IBAN: NL41 KNAB 0602 3102 88 t.n.v Nails by cell. Het bedrag dient binnen 7 dagen op onze rekening te staan bijgeschreven anders vervalt de order. Bij afhalen dient de bestelling binnen een week te worden opgehaald anders vervalt de order. Bij betaling per  klarna vragen we 5% transactie kosten over het totaal bedrag. Overige betaalmethodes zijn gratis.
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. NL is € 7,50 ex.btw en Belgie is € 8,50 ex.btw en gratis verzending vanaf €50,00 ex.btw voor beide landen.
4.3 Bent u een buitenlandse onderneming met een btw-nummer dan worden producten btw vrij gesteld, hiervoor dient u te bestellen als zakelijk en bent u verplicht uw btw nr te vermelden. Indien later blijkt dat we facturen moeten aanpassen omdat u btw heeft betaald brengen we 10% van de totaal kosten in rekening omdat dit veel werk van ons vergt. Wij verzoeken dan ook vriendelijk goed na te checken of de btw verlegt wordt. Indien het niet wil voer dan opnieuw uw btw nr in.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Nailqueens  streeft ernaar om de geplaatste bestelling op werkdagen voor 12.00uur te verzenden. Mocht er om welke reden dan ook een product niet leverbaar zijn dan zullen we overgaan tot terug betaling van het artikel. Nazenden is niet mogelijk. Het artikel zal snel weer aanvulbaar zijn. Wij werken met voorraden, een artikel niet leverbaar terwijl het wel bestelbaar is gebeurd weinig tot nooit.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
5.3 Bij weigering, foutief doorgeven van adres of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van het verzendbedrijf en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag worden geretourneerd in overleg als er iets mis mee is en als u zelf de verzendkosten op u neemt. Met een bestelling plaatsen gaat u akkoord met de voorwaarden. Retouren binnen 48uur melden na ontvangst van uw bestelling.
6.2 Bij retourneren dient de klant ten allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourenringen worden niet geaccepteerd.
6.3 Komt het product terug dan ontvangt u een creditnota, van eventuele extra werk brengen we kosten in rekening en wordt het restant bedrag op uw rekening terug gestort. Nogmaals artikelen toe zenden doen we niet. Enige optie is geld terug (mits het onze fout is). Betaalkosten en verzendkosten zijn ten alle tijden voor de klant mits wij een fout hebben gemaakt. Stuurt u een hele bestelling retour dan betaald u ook de extra verzendkosten ongeacht of het gratis verzending was. Wij hebben namelijk wel de onkosten ervoor moeten maken. Verzend u alstublieft verzekerd zodat het pakket hier juist aan komt.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Nailqueens is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Nailqueens.
7.4 Als Nailqueens om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. Dit zal na 1 maand gebruik altijd 70% van het totaal bedrag worden.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.

Artikel 8 Links naar websites voor derden
De Nailqueens Website kan links naar andere Websites bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Nailqueens en Nailqueens is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Nailqueens is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Nailqueens verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Nailqueens van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Artikel 9 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van Nailqueens.